ПРИСТАВ – Боргова Агенція

ЛІДЕР

ПО ЕФЕКТИВНОСТІ

СТЯГНЕННЯ

471 568 Позичальниками врегульовано заборгованість протягом 2022 року

Повернуто 1 845 678 651 грн. у 2022 році в економіку України

(безкоштовно на території
України)

ЛІДЕР

ПО ЕФЕКТИВНОСТІ

СТЯГНЕННЯ

Питання та відповіді

Чи правда, що антиколектори допомагають боржникам вирішити проблеми з боргом?

Ні, це неправда. У так званих антиколекторів і кредитних адвокатів немає законних способів звільнити вас від виплати боргу. Боржник зобов’язаний сплатити необхідну суму в повному обсязі. Ухилення від повернення боргу – злочин. Діючи у правовому полі, перелічені посередники можуть тільки допомогти вам оскаржити в суді нарахування штрафів та пені, але сама сума боргу незалежно від рішення суду залишиться, і ви будете зобов’язані сплатити її вже за рішенням суду, маючи судовий наказ про стягнення заборгованості. При цьому консультації антиколекторів платні, а гарантій, що вони вам чимось допоможуть, немає жодних.

Я хочу погасити суму основного боргу, а мені списують відсотки. На якій підставі?

Згідно із законодавством, якщо сума вашого платежу недостатня для повного погашення боргу, в першу чергу, внесені кошти використовуються для погашення відсотків та інших обов’язкових платежів, а потім – основної суми боргу.

Яким чином мій кредит потрапив до колекторської компанії?

Існує два шляхи:

1. Банк за договором факторингу (цесії) згідно зі ст. 1077, 1078, 1080 Цивільного кодексу України перевідступив Ваш борг факторинговій компанії, яка доручила ТОВ «БА «Пристав Україна» реалізувати послугу зі стягнення заборгованості. Причина перевідступлення Вашого боргу полягає в порушенні Вами умов договору. Таким чином, банк вже не є Вашим кредитором, про що Ви отримали відповідне повідомлення.

2. За договором доручення банк залучив ТОВ «БА «Пристав Україна», щоб реалізувати послугу зі стягнення заборгованості за кредитами ненадійних (недобросовісних) клієнтів. Вашим кредитором залишається банк, і всі платежі Ви переказуєте на рахунок банку.

Чому ніхто не повідомив мені, що борг викуплений?

На адресу, яку Ви зазначили в договорі, було надіслано письмове повідомлення від фактора (нового кредитора). Цим повідомленням Вас інформують про факт перевідступлення грошової вимоги за Вашим договором. Також у листі вказана поточна сума Вашого боргу та контактні дані нового кредитора.

Чому мій борг був проданий без моєї згоди, адже кредитний договір я підписував із банківською установою?

Згідно зі ст. 1080 Цивільного кодексу України договір факторингу є дійсним незалежно від наявності домовленості між клієнтом та боржником про заборону відступлення права грошової вимоги або його обмеження. Крім того, згідно зі ст. 1082 ЦКУ боржник зобов’язаний здійснити платіж факторові за умови, що він одержав від банку або фактора письмове повідомлення про відступлення права грошової вимоги факторові і в цьому повідомленні визначена грошова вимога, яка підлягає виконанню, а також названий фактор, якому має бути здійснений платіж.

Мій борг можуть відступати будь-кому та безліч разів без моєї згоди?

Відступлення права грошової вимоги здійснюється тільки за наявності Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, виданого Нацкомфінпослуг, у якому чітко зазначений факторинг як вид фінансових послуг. Наступне відступлення фактором права грошової вимоги третій особі допускається, якщо це встановлено договором факторингу.

Чи має бути у факторингових компаній ліцензія на здійснення фінансових операцій?

Факторинг як вид діяльності не ліцензується. Необхідно мати Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи, видане Нацкомфінпослуг, у якому чітко зазначений факторинг як вид фінансових послуг.

Чому претензія про стягнення заборгованості не надходила від банку кілька років і лише зараз банк заявив про борг?

Згідно зі ст. 530 Цивільного кодексу України, якщо строк (термін) виконання боржником зобов’язання не встановлений або визначений моментом пред’явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час.

На якій підставі банк передав фактору конфіденційну інформацію про мій борг?

Разом із передачею права грошової вимоги за договором факторингу передається також інформація про позичальника як іншу сторону цивільно-правових відносин за кредитним договором. Компанія та контрагенти підписують окремі цивільно-правові акти, у яких обумовлюється передача, збереження та користування конфіденційною інформацією.

Для чого потрібно раз на півроку переоцінювати заставне майно?

Акт оцінки нерухомого майна вважається дійсним протягом шести місяців. Оскільки ситуація у країні нестабільна і ринок нерухомості зазнає постійних коливань, необхідно кожні півроку актуалізувати оцінку відповідно до поточної вартості об’єкта нерухомості. Від актуальної оцінки іпотечного майна залежить розмір Вашої поточної заборгованості та індивідуальні пропозиції щодо погашення боргу.

Що означає добровільне звільнення предмета застави і що ви гарантуєте?

Добровільна передача предмета застави кредитору оформлюється у вигляді нотаріальної заяви. До того ж оформлюється угода, у якій чітко вказані обов’язки сторін. З боку кредитора гарантується миттєва компенсація за фактом добровільного звільнення обтяженого житла та відстрочена компенсація за фактом продажу цього майна (залежить від вартості продажу). Причому боржник може запропонувати свого покупця. За фактом виконання угоди боржник отримує довідку про закриття боргу.

Чи здійснюєте ви візити до боржників?

У всіх обласних центрах України є виїзні групи, які здійснюють візити до боржників із метою врегулювати боргові зобов’язання перед компанією.

Чи мають колекторські компанії право здійснювати виселення/вселення без рішення суду?

Звертаємо Вашу увагу на те, що представники кредитора (нового власника) за Дорученням згідно із Витягом із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (реєстрація права власності за кредитором згідно з іпотечним договором – ст. 37 та 38 Закону України «Про іпотеку») реалізують право нового власника на володіння та користування своїм майном.

Окремо слід зауважити, що зміна власника є підставою для зняття з реєстрації всіх раніше зареєстрованих осіб, тому отримання рішення суду про виселення тільки відстрочує неминучий вирок – фактичне виселення.

Чому постійно змінюється менеджер, який спілкується зі мною стосовно моєї заборгованості? Невже не можна закріпити конкретну особу?

Щойно Ви досягнете із представником колекторської компанії згоди щодо способу погашення боргу та підпишете відповідну угоду, за Вами буде закріплено конкретного спеціаліста, який вестиме Вашу справу.

Чому телефонують родичам, близьким і знайомим, навіть сусідам?

У деяких випадках родичі, друзі або знайомі виступають поручителями, тому при порушенні боржником зобов’язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя.

Коли я можу вважатися не боржником банку?

З моменту погашення всіх зобов’язань за кредитним договором.

В мене немає додаткового майна й офіційного доходу. Що оцінюватимуть?

Згідно зі ст. 73 Сімейного кодексу України чоловік, дружина, син, донька відповідають за кредитом не тільки особистим майном, але й належною їм часткою спільної власності сім’ї. Якщо заборгованість не буде погашена і справа дійде до накладення арешту та продажу майна сім’ї, Ваша частка відповідного майна, власне, і буде реалізована для погашення боргу. Також згідно зі ст. 366 Цивільного кодексу України, кредитор співвласника майна, що перебуває у спільній частковій власності, за недостатності іншого майна, на яке може бути звернене стягнення, може пред’явити позов про виділення частки зі спільного майна. Кредитор має право вимагати продажу боржником своєї частки у праві спільної часткової власності з направленням суми виторгу на погашення боргу.

Коли припиняться телефонні дзвінки?

У роботі зі стягнення заборгованості крім дзвінків спеціалістів застосовується автоматична система набору телефонних номерів в якості нагадування про неповернення боргу. Дзвінки триватимуть доти, доки заборгованість не буде погашена. Цей метод жодним чином не суперечить чинному законодавству України, якщо дзвінки здійснюються у встановлений (дозволений) час.

Чи можу я бути впевнений, що після повного повернення боргу, телефонні дзвінки припиняться, а заборгованість дійсно буде погашена?

Так, можете. Після повернення боргу, система автоматично позначає ваш борг як погашений і телефонні дзвінки припиняються. Крім того, на вашу поштову адресу буде надіслано лист із документальним підтвердженням відсутності заборгованості.

Я ще вчора сплатив борг. Чому до Вас не надійшов мій платіж?

Інформацію про платіж надає банк, через який Ви сплачували кошти. Оплата надходить на рахунок кредитора впродовж трьох банківських днів. Якщо Ви здійснили платіж через касу банка-кредитора після 16:00 (17:00), то кошти будуть зараховані лише наступного дня. Це обумовлено тим, що на момент здійснення платежу операційний день банку вважався закінченим, тому гроші не були зараховані.

Чому я досі не отримав довідку про відсутність (закриття) боргу?

Довідка про відсутність заборгованості буде сформована лише після того, як на рахунок надійде оплата всієї суми заборгованості. Упродовж двох тижнів Ви маєте отримати довідку на Вашу адресу.

Чому змінилися реквізити для оплати?

Якщо Ваша заборгованість була передана за договором факторингу, у Вас змінився кредитор, отже, змінились і реквізити.

Чому сума заборгованості постійно збільшується?

Сума збільшується, оскільки Ви не погашали заборгованість вчасно, порушили свої боргові зобов’язання, чим нанесли збитки кредиторові, і тепер маєте відшкодувати ці збитки (ст. 625 Цивільного кодексу України).

Як нараховуються штрафи за зобов’язанням?

Згідно зі ст. 549 Цивільного кодексу України штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов’язання. Першим днем прострочення за договором вважається наступний день. Штрафні санкції передбачені кредитним договором. У цьому ж договорі визначено їхній розмір і порядок нарахування. Якщо клієнт стверджує, що вніс платіж вчасно і має відповідну квитанцію, то основні причини виникнення штрафних санкцій можуть бути такі: грошові кошти надійшли на рахунок банка-кредитора із затримкою (наприклад, у разі перерахування через інші банки платіж може здійснюватися протягом трьох банківських днів, що призводить до «запізнення» платежу і, відповідно, до виникнення штрафів); нарахування комісії за переказ грошових коштів у разі здійснення платежу через інші банки призводить до зменшення загальної суми погашення боргу, яка зараховується на рахунок банка-кредитора, що і спричиняє виникнення штрафів; курсові коливання (у разі валютних кредитів) можуть призвести до того, що у процесі конвертації грошових коштів в іноземну валюту виникне нестача незначної суми, яка і призведе до нарахування штрафних санкцій.

Чи здійснює компанія «Пристав Україна» стягнення заборгованості в зоні АТО?

Стягнення заборгованості в зоні АТО не проводиться.

Close Menu