ПРИСТАВ – Боргова Агенція

ЛІДЕР

ПО ЕФЕКТИВНОСТІ

СТЯГНЕННЯ

471 568 Позичальниками врегульовано заборгованість протягом 2022 року

Повернуто 1 845 678 651 грн. у 2022 році в економіку України

(безкоштовно на території
України)

ЛІДЕР

ПО ЕФЕКТИВНОСТІ

СТЯГНЕННЯ

Фондам, кредитно-експортним агентствам

Колекторська компанія «Пристав» готова укладати договори про співпрацю з найбільшими міжнародними компаніями, що обслуговують дебіторську заборгованість. У роботі з іноземними боргами ми дотримуємося міжнародних норм і принципів:

  • послуги служби стягнення заборгованості оплачуються тільки після досягнення результатів;
  • «Пристав» гарантує збереження переданих їй у процесі роботи даних і нерозголошення факту роботи та її результатів;
  • боржник перераховує грошові кошти на рахунок клієнта;
  • «Пристав» постійно інформує клієнта про перебіг роботи з його боржниками;
  • «Пристав» має необхідну сертифіковану технічну інфраструктуру для захисту даних клієнта (у тому числі персональних даних).

Порядок стягнення заборгованості

Отримавши реєстр боргів для попереднього ознайомлення, агентство впродовж трьох робочих днів здійснює оцінку перспективності стягнення заборгованості, а потім готує комерційну пропозицію із зазначенням боргів, які можуть бути стягнені, і ставки агентської винагороди за їх стягнення.

Якщо клієнт погоджується на пропозицію, колекторська компанія пристав київ, готуючи договір про надання послуг, отримує від клієнта копії документів, що підтверджують факт виникнення дебіторської заборгованості, оформлені належним чином і придатні для застосування на території іншої держави (нотаріально завірені й апостильовані).

Хоча слід зауважити, що в деяких випадках юридично значимим і достатнім підтвердженням дебіторської заборгованості можуть служити як факсимільні, так і електронні копії неоплачених рахунків.

Після укладення договору про надання послуг компанія «Пристав» разом із зарубіжними партнерами розпочинає процес стягнення заборгованості, під час якого регулярно інформує клієнта про стан справ і вчинені дії.

Коли клієнт отримує від боржника кошти, колекторська компанія Пристав виставляє рахунок на сплату агентської винагороди від суми фактично погашеної заборгованості.

Close Menu